Duurzaam wonen, wat houdt dat in?

By april 25, 2018Nieuws

Op ’t Zand is een duurzame wijk: alle woningen zijn energieneutraal of zelfs ‘Nul op de Meter’. Dat dát iets goeds is – toekomstbestendig, milieuvriendelijk en energiezuinig – is duidelijk. Maar wat houdt dit straks voor de nieuwe bewoners in? We vroegen het aan Jaap van Eck, directeur van Eteck Energie Bedrijven, die de zonne-energiesystemen voor de woningen gaat leveren en beheren.

Energieneutraal of Nul op de Meter
‘Energieneutraal’ en ‘Nul op de Meter’ zijn begrippen die je tegenwoordig vaak hoort. Een energieneutraal huis heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC, de maat van energiezuinigheid) van 0,0 en Nul op de Meter van -0,35. Dat is allebei lager dan de EPC van 0,4 die de overheid in het Bouwbesluit oplegt. ‘Het betekent dat uw nieuwe woning net zoveel of zelfs méér energie opwekt dan gemiddeld nodig is om te verwarmen, koelen en ventileren’, legt Jaap uit. ‘Die elektriciteit wekt u zélf op met zonnepanelen en hoeft u dus niet in te kopen bij uw energieleverancier. U bent uw energieleverancier alleen nog de eventuele extra benodigde elektriciteitskosten voor huishoudelijk gebruik verschuldigd, dus bijvoorbeeld voor het licht, de wasmachine, tv enzovoort.’

Verwarmen met lucht
In plaats van gas maakt uw woning gebruik van de warmte uit de buitenlucht. Jaap: ‘Elke woning heeft straks een zonne-energiesysteem: een luchtwarmtepomp, zonnepanelen en een omvormer. De werking van deze pomp is even ingenieus als eenvoudig. De pomp werkt op elektriciteit van uw zonnepanelen. Het apparaat pompt de temperatuur van de lucht op tot het geschikt is voor verwarming en levert daarnaast warm tapwater. Uw warmtepomp vervangt dus een traditionele cv-ketel!’

Warmtepomp met boilervat

‘De zonnepanelen wekken voldoende elektriciteit op om een langere periode de luchtwarmtepomp en ventilatie te voeden’, vertelt Jaap. ‘Daarnaast vult de warmtepomp een tapwaterboiler van 200 liter netto inhoud met warm tapwater. De omvormer zorgt dat de zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit die bruikbaar is voor het elektriciteitsnet. We hebben nauw overleg met Van Mierlo Bouw, de aannemer van dit project, over de plaatsing van de installatie. De pomp en het boilervat komen op de tweede verdieping in een aparte, technische ruimte. Bij elkaar nemen deze objecten niet eens zo veel méér ruimte in dan een grote cv-ketel.’

Eteck onderhoudt de warmtepomp en zonnepaneelinstallatie
Eteck ontwerpt, realiseert, financiert, onderhoudt, vervangt en exploiteert de individuele warmtepomp- en zonnepaneelinstallatie in Op ’t Zand voor een langere tijd. ‘We hebben met projectontwikkelaar Kavel Vastgoed de afspraak dat Eteck eigenaar blijft van de warmtepompinstallatie en de zonnepaneelinstallatie. De koper van een woning in deze nieuwe wijk betaalt voor het gebruik van de installatie maandelijks een vast bedrag, met een jaarlijkse aanpassing conform de consumentenprijsindex. Wij zijn ervan overtuigd dat dát voor de kopers het prettigst is: zo weet iedereen precies waar hij aan toe is, ook financieel, en zijn wij er altijd om op terug te vallen waar nodig.’

energieleverancier Eteck