Wat gebeurt er allemaal aan de Hugo de Grootlaan?

By januari 25, 2018Nieuws

Wie de afgelopen maanden op de locatie van Op ’t Zand is geweest, heeft wellicht wat meegekregen van de bedrijvigheid daar. Er moet dan ook veel voorwerk gedaan worden, voordat er een mooie nieuwe woonwijk kan worden gerealiseerd. Kort na de bouwvak is Aannemingsbedrijf P. de Visser in opdracht van de gemeente gestart met het bouwrijp maken van Het Zand fase 5. ‘Eén van onze eerste acties was de de grond schoon te maken. We hebben onder meer rails, karretjes en leidingen opgegraven’, vertelt Roberto Garone, projectleider civiel van de gemeente Ridderkerk.

Anders dan verwacht
Wie gaat graven, is wettelijk verplicht een Klic-melding bij het Kadaster te doen. De digitale informatie laat – normaal gesproken – exact zien waar de ondergrondse kabels en leidingen liggen. ‘In dit geval bleek de informatie echter onjuist te zijn. De aannemer heeft daardoor een paar keer een gasleiding geraakt’, aldus Roberto. ‘Dat heeft in de wijk even voor een hoop onrust gezorgd. We hebben conform het calamiteitenprotocol meteen de brandweer en Stedin gewaarschuwd. De brandweer meende dat de woningen in de omgeving ontruimd moesten worden. Achteraf bleek dat niet nodig geweest te zijn. Maar we kunnen ons voorstellen dat de omwonenden geschrokken zijn!’

Singel in plaats van sloten
Bij het bouwrijp maken zijn ook de sloten gedempt. De singel die in het verlengde van de Hugo de Grootlaan loopt is deels al gegraven, deels moet dat nog worden gedaan. ‘Onder het voetpad is het tracé aangebracht voor de distributieleidingen. We hebben hier een gescheiden rioolsysteem’, zegt opzichter Herman Sikking van de gemeente. ‘Dat zijn als het ware twee buizen naast elkaar: één voor de afvoer van vuilwater en één voor de afvoer van regenwater. Het regenwater komt uit op het open water van de singel.’

Bomenkap
Het grootste deel van de bomen en struiken op het terrein is inmiddels gekapt. Herman: ‘We konden nog niet alles weghalen, omdat een deel van de bomen op de zogenoemde vleermuisroute staat. In een later stadium, conform de algemene zorgplicht, zullen we die bomen alsnog kappen.’

Verkeersbesluiten voor grotere veiligheid
Als onderdeel van de bouwrijpactiviteiten is de bouwroute uitgezet.’De komende tijd zal hier veel gebouwd worden, met alle verkeer van dien.’ Roberto somt op: ‘We zullen drie duikers over de singel realiseren, de bouw van Het Zand fase 4 gaat starten, een particulier aan de Middenmolendijk gaat haar schuur herbouwen en later dit jaar staat ook de bouw van Op ‘t Zand – voor ons Het Zand fase 5 – op de agenda. We waren we van plan de bouwroute in z’n geheel af te zetten, om daarmee de verkeersveiligheid in de wijk te waarborgen. Na reacties van bewoners kunnen we aan een aantal opmerkingen en suggesties tegemoetkomen. Vanaf 25 januari zijn de verkeersbesluiten ter inzage: voor de passage van het bouwverkeer is het noodzakelijk een parkeerverbod in te stellen langs de zuidzijde van de rijbaan van de Westerdijkstraat en langs de oostzijde van de rijbaan van de Spinozastraat. Ter compensatie van dit parkeerverbod realiseren we op de Vossiusstraat tijdelijke parkeervoorzieningen. Daarnaast gaat de snelheid op de Westerdijkstraat en Spinozastraat terug van 30 naar 15 kilometer per uur.’

Gas blijft buiten de gasloze wijk
Het bouwrijp maken is grotendeels voltooid. ‘We zijn nog in overleg met de omwonenden. Onder meer over tijdelijke voorzieningen die voor en tijdens de bouw getroffen zullen worden voor de bestaande woningen aan de Middenmolendijk. Ook de gasaansluitingen voor de naastgelegen woningen van de Middenmolendijk vraagt nog veel aandacht. Fase 5 wordt gasloos gebouwd; dan wil je als projectontwikkelaar natuurlijk geen gasleidingen in je grond. We doen onze uiterste best om het gas buiten de percelen om te leggen en zijn met Stedin in overleg waar het gas kan worden afgedopt.’

Contact met de omwonenden
‘Nu er activiteit op het terrein is, merk je ook dat het gaat leven voor de buurt. Wij als gemeente, projectontwikkelaar Kavel Vastgoed en straks ook aannemer Van Mierlo Bouw zoeken telkens het contact met de omwonenden op. Individueel of in groepsverband. Gezamenlijk spannen we ons in voor een goede communicatie met de buurt.’